Wypożyczalnia Sprzętu

Numery kontaktowe do wypożyczalni sprzętu :

 1. 793 728 797
 2. 792 867 919

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów otworzyliśmy własną wypożyczalnię nart i snowboardu, dzięki której nie trzeba kupować drogiego sprzętu aby móc spróbować własnych sił na szczecińskich stokach. Dodatkowo jest to komfortowa alternatywa dla osób niezmotoryzowanych, którym przewiezienie niezbędnego wyposażenia może przysporzyć sporo problemów. Dysponujemy kilkudziesięcioma kompletami rentalowych (wzmocnionych z uwagi na przeznaczenie do wypożyczalni) nart oraz snowboardów renomowanych firm, które wyposażają najlepsze, zimowe resorty. Nasza obsługa przygotowuje sprzęt indywidualnie do każdego klienta, co zwiększa komfort jazdy, a przede wszystkim jej bezpieczeństwo. Zachęcamy do wynajmu kasków szczególnie dla najmłodszych fanów zimowego szaleństwa.

Wypożyczalnia dysponuje punktem serwisowym obsługiwanym wyłącznie przez stałą i doświadczoną kadrę. Wszelkie zabiegi związane z przygotowaniem sprzętu do jazdy przeprowadzane są markowym sprzętem firmy SWIX. Ostrzenie krawędzi wykonujemy ręcznie za pomocą profesjonalnych pilników  o  różnych grubościach  a  wykańczamy pilnikiem  diamentowym.

Pamiętaj: 

 1. Wypożyczenia może dokonać osoba pełnoletnia, legitymująca się dowodem osobistym, paszportem, bądź prawem jazdy.
 2. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu niż przewidziany w umowie, wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany czas.
 3. W przypadku trwałego uszkodzenia sprzętu z winy wypożyczającego, wypożyczający zobowiązuje się zapłacić koszt naprawy.       
 4. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i uszkodzenia ciała zaistniałe w czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu.  
 5. Warunkiem korzystania ze sprzętu jest zapoznanie się z regulaminem wypożyczalni oraz stoku.            
  do 2 godzin następna 
godzina
Narty Komplet (narty + buty + kije) 40,00 zł 10,00 zł
Narty dla dzieci do 100 cm Komplet 
(narty + buty + kije)
30,00 zł 10,00 zł
Narty 25,00 zł 10,00 zł
Buty 20,00 zł 10,00 zł
Kije 5,00 zł 2,00 zł
Kask 10,00 zł 5,00 zł
Snowboard Komplet (deska + buty) 40,00 zł 10,00 zł
Deska snowboardowa 25,00 zł 10,00 zł
Buty snowboardowe 20,00 zł 10,00 zł

Regulamin

 1. Klientem wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Wraz z podpisaniem umowy wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę łącznie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta przygotowany sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie. Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.
 3. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami i dobrowolnie pozostawi jeden z nich w siedzibie wypożyczalni lub wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię.
 4. Wypożyczalnia może według własnego uznania wybrać formę zabezpieczenia.
 5. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.
 6. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 7. Klient podpisując umowę wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodny ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym.
 9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 10. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 11. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba kończąca się o godzinie 19.00 (nie dotyczy wypożyczeń na godziny). Opłata za wypożyczenie sprzętu ustalona jest w cenniku.
 12. Przedłużenie czasu wypożyczenia należy zgłosić najpóźniej w dniu zwrotu określonego w umowie wypożyczenia.
 13. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.
 14. Klient ponosi odpowiedzialnością za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu.
 15. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie (zarówno wierzchniej części jak i ślizgu) i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub ceną naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 16. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 17. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu niż przewidziany w umowie, wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany czas.
 18. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i  zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 19. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i uszkodzenia ciała zaistniałe w czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu.
 20. Jazda na nartach lub snowboardzie to sporty ryzykowne, wymagające kondycji fizycznej i odpowiednich umiejętności. Zalecamy jazdę w kasku ochronnym. Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.

Zapytaj o szczegóły tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szczecińska Gubałówka sp. z o. o. czytaj więcej